EMERGO Bouwnovatie – Innovatief nieuwbouw, renovatie & transformatie

BOUWNOVATIE – SAMENWERKEN MET BIM IS SLIM

BIM is een innovatieve manier van samenwerken met alle partners in het bouwproces. Het is een methodiek om een bouwwerk virtueel en integraal te ontwerpen, te bouwen en te onderhouden. Daarbij spreken alle betrokken partners in de keten dezelfde taal, waardoor veel knelpunten en uitdagingen in een vroeg stadium gesignaleerd en opgelost kunnen worden.


EMERGO UW BIM-PARTNER

EMERGO is een teamspeler die graag al tijdens het ontwerpproces zijn kennis en ervaring deelt om samen met de opdrachtgever het optimale resultaat te bereiken.
 
BIM is een innovatieve manier van samenwerken met alle partners in het bouwproces. EMERGO is een ervaren BIM-partner die op een efficiënte wijze zijn bijdrage levert in het ontwerpproces.


BIM-WERKPLAN 

Door onze ervaring met BIM is Emergo in staat om u te helpen bij het opstarten en beheren van een BIM-project.In een BIM-werkplan maken we samen afspraken over planning, verantwoordelijkheden, uitgangspunten en informatie-uitwisseling. Het resultaat hiervan is een betere samenwerking en daardoor een beter eindresultaat.

EEN BIM-WERKPLAN OMVAT:

De BIM-doelstellingen voor het bouwproject en de BIM-functionaliteiten die daarbij horen
De informatiebehoefte van elke betrokkene per bouwfase
De verdeling van rollen en verantwoordelijkheden voor het leveren van bepaalde ‘BIM-producten’
De koppeling en het (her)gebruik van de BIM-informatie van de verschillende betrokkenen
De eisen aan de uit te wisselen informatie en het BIM-model, bijvoorbeeld via IFC
De opbouw van de BIM-infrastructuur en de softwarematige inrichting van het BIM-model.

SOFTWARE

Emergo werkt met de volgende BIM-softwarepakketen: Autodesk Revit, Autodesk Navisworks, Tekla Structures en AutoCAD Architecture met hsbCAD
 

DE VOORDELEN VAN BIM

BIM zorgt ervoor dat er in een vroeg stadium van het project meer informatie beschikbaar is, waardoor  de betrokken partijen de juiste besluiten kunnen nemen en waardoor fouten worden voorkomen.
  • Meer werkplezier door betere communicatie en samenwerking met partners en leveranciers
  • Betere kwaliteit doordat keuzes in een vroeger stadium kunnen worden gemaakt
  • Minder faalkosten door clash control
  • Kortere doorlooptijd van ontwerp en uitvoering dus meer tijd voor vakmanschap en professionaliteit
  • Efficiëntere processen door betere communicatie en meer inzicht

BIM IN CIJFERS

  • 7% besparen op de bouwtijd
  • 40% besparen op onvoorziene wijzigingen
  • 80% sneller begroten
  • 3% nauwkeuriger calculeren
  • 8-10% faalkostenreductie